Általános Szerződési Feltételek

Oszd meg másokkal is!

I. Definíciók:

1.) A rendezvény: Rollingfest (továbbiakban: Rollingfest)

2.) Rendezvényszervező (a továbbiakban: Szervező):

A Rollingfest szervezője:
Név: Bánhegyi Gábor egyéni vállalkozó
Székhely: 7624 Pécs, Ferencesek u. 4.
Adószám: 62423221 – 1 – 22
Nyilvántartási szám: 818521

3.) A Rollingfest résztvevői:

A Rollingfest eseményein a következők vehetnek részt:
a.) a Rollingfest szervezői;
b.) a Rollingfestre hivatalosan meghívott VIP vendégek és előadók;
c.) A Rollingfest résztvevői, akik a Rollingfest honlapján regisztrálnak, befizették a részvételi díjat, és elfogadják a Rollingfest általános szerződési feltételeit.
d.) 12 éven aluli gyerekek csak szülői felügyelet mellett vehetnek részt a rendezvényen.
e.) 18 év alatti személy csak szülői engedéllyel vehet részt! A regisztrációnál ezt köteles jelezni, és az igazolást bemutatni!
f.) A rendezvényen mindenki saját felelősségére vesz részt. Ezt a regisztrációnál írásban is közölnie kell!
g.) A rendezvényen kábítószer vagy alkohol befolyása alatt álló személy nem vehet részt.

A szerződés megkötésére távollevők között kerül sor. A jelentkező elektronikus űrlap kitöltésével megadja a Szervező részére a szerződéskötéshez szükséges adatait, amit Szervező a jelen általános szerződési feltételekben meghatározott körben, és a csatoltan közzétett Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli.

A jelentkező e-mail-ben a jelentkezés elküldését követően visszaigazolást kap. Amennyiben e visszaigazolás a jelentkező megrendelésének elküldésétől számított legkésőbb 48 órán belül a jelentkezőhöz nem érkezik meg, a jelentkező az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül.

4.) A Rollingfest helyszínei, időpontjai:

Időpont: az események menüpont alatt meghirdetett időpontban
Helyszín: az események menüpont alatt meghirdetett helyszínen

II. Feltételek, Házirend:

1.) A jelentkezési űrlap kitöltése önmagában nem jogosít fel a Rollingfest-en való részvételre. A jelentkezési űrlap megküldését követően a Szervező visszaigazoló e-mailt küld, mely tartalmazza a jelentkezési adatokat, a részvételi díj végösszeget és a banki átutaláshoz szükséges adatokat (a továbbiakban: díjbekérő e-mail). A jelentkező a részvételi díjat banki átutalással egyenlíti ki, illetőleg lehetőség van készpénzes fizetésre kizárólag a Rollingfest helyszínén a rendezvény előtt. A részvételi díj Szervező számláján történő jóváírását követően a szervező megküldi a számlát a jelentkezőnek, vagy az a helyszínen, a Rollingfest napján személyesen átvehető. A Rollingfest-en az vehet részt, aki a részvételi díjat határidőben átutalta, vagy a Rollingfest napján a helyszínen készpénzben a Szervezőnek megfizette.

2.) A Rollingfest-ről a Szervező előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos képi vagy hangfelvételt készíteni. A weboldal jelentkezési űrlapjának kitöltésével és elküldésével, vagy a jelentkezési lap visszaküldésével kifejezett hozzájárulást kap a Szervező, hogy a Rollingfest alatt a Szervező fényképeket, videófelvételt készítsen, és azokat a későbbiekben reklám anyagokban, hírleveleiben, értékesítési céljaiban stb. felhasználja.

3.) A résztvevő nem jogosult a helyszínen reklámtevékenység végzésére, különösen szórólap szórására, reklámanyagok kihelyezésére. Ez a tiltás nem vonatkozik a személyesen átadott névjegyekre.

4.) Szervező kizárólag a közvetlenül általa nyújtott szolgáltatás teljesítéséért vállal felelősséget.

5.) Vis maior esetén Szervező mentesül a szolgáltatás teljesítésének elmaradásáért és minden ezzel kapcsolatos kártérítési felelősségi igény alól.

6.) Résztvevő minden, az általa a rendezvény helyszínén okozott kárért felelős. Résztvevő a rendezvénynek helyt adó intézmények házirendjét a szerződés megkötésével magára nézve kötelezőnek ismeri el.

7.) Szervező a Rollingfest programjának változtatási jogát fenntartja.

8.) Résztvevőnek a regisztrációkor megkapott azonosítóját (csuklószalag) a Rollingfest teljes időtartama alatt viselnie kell annak érdekében, hogy egyértelmű legyen, ki jogosult a Rollingfest-en való részvételre.

III. Szerzői jog:

1.) A Rollingfest-en látható bemutatók, előadások, események a szervező szellemi tulajdonát képezik, azokat a résztvevők kizárólag saját maguk használhatják. Az információk további felhasználása (publikáció, előadás, prezentáció, oktatás, értékesítés, terjesztés stb.) a Szervező, illetve a szerző engedélye nélkül tilos!

IV. Adatvédelem

1.) A Rollingfest honlapjának látogatói az oldalon található jelentkezési űrlap kitöltésével hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező az adatai alapján díjbekérőt vagy számlát állítson ki számukra, illetve azokat kapcsolattartás céljából felhasználja. Az adatkezelésre vonatkozó részletes feltételeket a jelen általános szerződési feltételek mellékletét képező Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza.

V. Elállási, felmondási jog:

1.) A Szervező a Rollingfest-re való jelentkezésének lemondását csak írásban fogadja el a rendezvényt megelőző l0. napig, mely a banhegyigabor13@gmail.com e-mail címre küldhető meg. Határidőn belüli lemondás esetén a Szervező a már átutalt részvételi díjat 100 %-ban visszatéríti. A lemondási határidőt követően beérkezett részvételi díjat a rendezvény közelsége miatt visszamondani nem lehet. Amennyiben a résztvevő nem jelenik meg a rendezvényen, és részvételét a Rollingfest-et megelőző 10. napig írásban nem mondta le, a már megfizetett részvételi díjat a Szervezőnek nem áll módjában visszafizetni, illetve a részvételi díjra vonatkozó követelése érvényesítésétől eltekinteni.

VI. Egyéb rendelkezések

1.) Szervező a Rollingfest-el kapcsolatos esetleges módosításokat a Rollingfest honlapján teszi közzé.

2.) A résztvevő az esetleges panaszát e-mailben a banhegyigabor13@gmail.com e-mail címre, vagy ajánlott levélben juttathatja el a Szervezőnek. Szervező a hozzá eljuttatott panaszokat 15 napon belül kivizsgálja, s a vizsgálata eredményéről a résztvevőt 15 napon belül tájékoztatja. A Szervező és a résztvevő esetleges vitájuk esetén törekszenek annak békés úton történő, tárgyalásos rendezésére, ennek sikertelensége esetén igényeiket törvényes úton érvényesíthetik.


Oszd meg másokkal is!